Möjligheter

Inom finansiering

All utveckling av nya idéer och produkter kräver resurser och finansiering.

Om en produktidé bedöms som ett affärsmässigt hållbart koncept så har vi har möjlighet att hjälpa er att hitta vägar för finansiering. Genom vårt samarbete med Krinova går det att ansöka om delfinansiering via offentliga medel.  Vi har också kontakt med externa finansiärer ”affärsänglar” som söker intressanta projekt att investera i.