Balsgård Foodtech

Skapar samarbeten

Balsgård Foodtech är en samarbetspartner i projektet Testbädd Balsgård. Genom Mårtensson Consulting AB är Balsgård Foodtech AB en del av en samarbetsplattform mellan Krinova Incubator & Science Park, Sveriges Lantbruksuniversitet och Högskolan Kristianstad. Projektets mål är att bättre tillgängliggöra utvecklings- och testanläggningen som en resurs för de små och medelstora skånska företagens utveckling och test av nya koncept för drycker och pumpbara livsmedel. Vi ska utveckla anläggningens erbjudande som en attraktiv resurs i innovationsekosystemet och för de enskilda företagen inom livsmedel och dryck. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kristianstads Kommun.

Ett viktig samarbetspartner är företaget Apolinaire som är ägare till tappningslinjen som idag finns på Balsgård Foodtech. I företaget Apolinaire ser vi även en viktig partner för att utveckla hållbara produkter gärna med närproducerade råvaror och med ett miljötänk genom hela processen.

På Balsgård har många nya aktörer fått sina första produkter utvecklade och producerade. Ett par exempel är bland annat Apolinaire och Beskows Drycker. Balsgård Foodtech är inte bara ett facilitet för ren kommersiell produktutveckling utan är även öppen för forskare och studenter som vill använda labb och pilothall för forskning, tester och utveckling.