Om

Balsgård Foodtech

Balsgård Foodtech AB köpte och tog 2018 över den verksamhet som SLU sedan 2010 bedrivit under konceptet ”centrum för innovativa drycker”. Balsgård Foodtech avser att delvis driva konceptet vidare i samma regi men även addera ytterligare delar till verksamheten.

Balsgård Foodtech AB är ett samägt bolag där Mårtensson Consulting AB är huvudägare och SLU Holding delägare tillsammans med Högskolan i Kristianstads holdingbolag, HKR Holding.